Sari la bara de unelte
Skip to main content

Simulare BAC 2021

În atenția candidaților!

 • Proba de examen începe la ora 9, în zilele de 22, 23, 24 martie 2021.
 • Accesul candidaților în săli este permis pe baza actului de identitate, în intervalul 7,45—8,30, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.
 • Căile de acces desemnate pentru fiecare nivel sunt:
  – Ușa contabilitate – acces parter;
  – Ușa chioșc, scara profesorilor – acces etajul I;
  – Ușa elevi, scara elevilor – acces etajul II.
 • Săli de bagaje
  – Parter – sala P4
  – Etaj I – laborator Info 3
  – Etal II – sala II.1
 • Se interzice candidaților să pătrundă în sala de examen cu orice fel de lucrări (manuale, dicționare, notițe, însemnări, tabele de logaritmi etc., cu excepția celor prevăzute în mod expres în foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
 • Rezolvarea subiectelor pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se ia în considerare.
 • În timpul desfășurării probelor scrise candidații nu comunică în niciun fel între ei.
 • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

Repartizarea pe săli (descarcă pdf):

REPARTITIE XII toate probele